Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:

Về Việc xuất hiện thêm thới khoá biểu ngày thứ 7 trên hệ thống


Kính gửi quý thầy cô giảng dạy học kỳ 1 năm học 2018 - 2019! Do thời khoá biểu khoá 16 về trước và thời khoá biểu 15 tuần đầu của khoá 17 trùng nhau nên việc lấy danh sách thi gặp nhiều khó khăn. Do đó PQLĐT thiết lập thêm thứ 7 có tiết 1,2,3 T(34-51) để khỏi trùng với Lịch khoá 16 (Thời khoá biểu này chỉ ảo và GV học sinh không cần lên lớp). Sau khi lấy được danh sách thi Phòng Đào tạo sẽ thiết lập lại Thời khoá biểu trống vào ngày thứ 7. Trân trọng

File đính kèm:

Thời hạn: 30/10/2018


Được tạo bởi: Huỳnh Lợi , vào lúc: 11/10/2018