Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
Ban giám hiệu
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Văn Huỳnh Hiệu trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0903598886 nguyenvanhuynh61@yahoo.com
Nguyễn Cao Luận Phó hiệu trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0988077074 lnguyencao@yahoo.com
     

Phòng tổ chức
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Chí Thanh Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 914023458 nguyenchithanh051960@yahoo.com
Nguyễn Trường Thành Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 917979949 thanhktkh@gmail.com
Ban giám hiệu ủy quyền (P.TC-HC) Chuyên viên 143 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
Nguyễn Thị Vân Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 946790776 nguyenthivan1978@gmail.com
Thân Thị Thùy Trang Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 973601870 thanthithuytrang@gmail.com
Trương Công Hùng Chuyên viên Hoà Hiệp Nam
Lữ Thị Hồng CV Văn thư Hòa Khánh - Đà Nẵng 914213089 luthihong171@gmail.com
Hồ Sỹ Công Nhân viên bảo vệ Hòa Khánh - Đà Nẵng 914487992
Lê Thạnh Nhân viên bảo vệ Hòa Khánh - Đà Nẵng 935120039
Lê Thị Nga Nhân viên bảo vệ Hòa Khánh - Đà Nẵng 919307062
Như Thị Hồng Nhân viên bảo vệ Hòa Khánh - Đà Nẵng 922014135
Lê Thị Chín NV phục vụ Hòa Khánh - Đà Nẵng 1655418191
Nguyễn Thị Huệ NV phục vụ Hòa Khánh - Đà Nẵng 1677410672
Nguyễn Văn Hoàn Tổ trưởng bảo vệ Hòa Khánh - Đà Nẵng 1683900211
     

Phòng quản lí đào tạo
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905154692 nguyenthithuhangkh@gmail.com
Hồ Thị Tường Vân Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935293601 vanhokhdn@gmail.com
Trịnh Thị Loan Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905648878 trinhthiloandt@yahoo.com
Huỳnh Lợi GV Kiêm nhiệm Hòa Khánh - Đà Nẵng 972652245 huynhloikhdn@gmail.com
Nguyễn Hoàng Minh GV Kiêm nhiệm Hòa Khánh - Đà Nẵng 983193234 hoangminh12121980@yahoo.com
Nguyễn Văn Đông Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982134579 dongktkh@yahoo.com.vn
     

Phòng công tác CT và QL HSSV
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Huỳnh Ngọc Thời Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905.886.579 thoihuynhngoc@gmail.com
Nguyễn Bắc Lý Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 903534159 bacly123@yahoo.com
Trần Quang Nên Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0913 434 113 onnhuphuong@yahoo.com
Lê Thị Hương Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 915272240 lehuongkh@gmail.com
Lê Đình Hà GV Kiêm nhiệm Hòa Khánh - Đà Nẵng 915654637 lehaktkh@gmail.com
Nguyễn Thị Hương Giang Kế toán viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 975178346 huonggiang@yahoo.com
Phạm Thị Thảo NV phục vụ Hòa Khánh - Đà Nẵng 905733129
Hoàng Thị Thu Hiền Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0974647307 hienyen265@gmail.com
     

Phòng quản trị
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Văn Nhường Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 914063406 vanhuongktkh@gmail.com
Nguyễn Đức Cường Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 903541203 ndcuong165@gmail.com
Nguyễn Minh Trụ Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 982995747
Trần Đình Duy Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 986603627
Vũ Đức Nam Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 913407841 ducnamvu05@gmail.com
Trần Thị Bích Thu Nhân viên Hòa Khánh - Đà Nẵng
Nguyễn Như Linh NV Lái xe Hòa Khánh - Đà Nẵng 914004998
Nguyễn Thị Hoa NV phục vụ Hòa Khánh - Đà Nẵng 975215520
Phạm Thị Lụng NV phục vụ Hòa Khánh - Đà Nẵng 935006667
Lê Quốc Huy NV Y tế Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935828887
     

Khoa tài chính - ngân hàng
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Tăng Thị Phúc Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.3.173.771 tangphuc2002@yahoo.com
Trương Phan Kiều Oanh Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982092109 Truongphankieuoanh@gmail.com
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 090.5.201.166 quynhidn@yahoo.com
Lê Thị Thanh Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 091.4.113.119 thanhlebang@gmail.com
Lê Thị Thùy Dung Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.3.772.807 dungtk1978@yahoo.com.vn
Bùi Nguyễn Vân Anh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905524757 Anhbui88@gmail.com
Đinh Thị Thu Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0977878210 thuphuongcdktkh@gmail.com
Lê Thị Khương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.3.141.641 lekhuong1406@gmail.com
Nguyễn Đức Hậu Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905999982 xuanduc33@yahoo.com
Nguyễn Phương Thảo Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905654459 phuongthao2101@gmail.com
Nguyễn Thị Ái Linh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935777686 linhnguyen0810@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Hà Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 093.5.667.209 nguyen.ha785@gmail.com
Nguyễn Thu Hà Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0986141234 ha51dn@yahoo.com
Phan Thị Hoài Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905089968 hoaidung1506@gmail.com
Phan Trà Giang Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01664.830.203 phantragiangk13@gmail.com
Trần Nguyễn Tịnh Đoan Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 093.5.212.715 tini1717@yahoo.com
Võ Thị Hảo Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 091.4.487.157 vthaotc2008@yahoo.com
     

Khoa kế hoạch quản trị
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị Duy Phương Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914048875 ntdphuong76@gmail.com
Lê Bách Giang Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0975223366 bachgiang0776@yahoo.com
Tạ Bảo Khánh Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983077074 tabaokhanh@yahoo.com
Bùi Quang Hậu Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 0988395650 buiquanghau@gmail.com
Hồ Thị Thu Huyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0984927014 hohuyendn@gmail.com
Lê Thị Hồng Dương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905001981 binhduongkhqt@gmail.com
Ngô Trần Xuất Giảng viên 091.4.458.458 098.3.416.786 tranxuat@gmail.com
Nguyễn Thị Bích Trâm Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905572532 bichtram2983@gmail.com
Nguyễn Thị Bích Trâm Giảng viên Hòa Khánh 0916462579 tramnguyendn11098@gmail.com
Nguyễn Thị Kiều Oanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0913441515 oanhkhqt@gmail.com
Nguyễn Thị Lan Hương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905212185 lnlanhuong@gmail.com
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0934762377 myhanh.dn88@gmail.com
Nguyễn Thị Tuyết Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.6.049.358 nguyentuyet1311@gmail.com
Nguyễn Trần Diệu Hằng Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935604404 nguyentrandieuhang@gmail.com
Ông Thị Thanh Vân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 093.5.600.668 ongthanhvan@gmail.com
Phạm Anh Định Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0915227468 fadin78@gmail.com
Phạm Thị Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.6.153.196 dungphkh@gmail.com
Thái Thị Huệ Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 097.7.637.055 songlam200886@gmail.com
Võ Thị Thúy Hồng Giảng viên 098.3.416.786 098.3.416.786 thuyhong220786@gmail.com
Trần Thị Thúy (trợ lí) Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0986648798 thuytran8785@gmail.com
     

Khoa kế toán
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0986690677 hanguyen4677@gmail.com
Hoàng Thị Duyên Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983996322 hoangthiduyenkh@gmail.com
Lê Anh Phê Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983314234 anhphe1308@yahoo.com
Bùi Thị Thanh Thùy Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01262619872 thanhthuy19834@yahoo.com
Đặng Hữu Khánh Trung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0988442289 danghuukhanhtrung@gmail.com
Đào Thị Thúy Hằng Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0989228495 thuyhangktkh@yahoo.com.vn
Đoàn Thị Lành Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935326328 doanthilanh@gmail.com
Huỳnh Thị Lan Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0906555198 colankt2009@gmail.com
Lê Thị Thanh Hải Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905096086 thanhhai1710@gmail.com
Lê Thị Thanh Huyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01654364667 thanhhuyen167@gmail.com
Nguyễn Thị Duyên Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0912560483 duyennguyen.cep@gmail.com
Nguyễn Thị Hưng Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0978717269 nguyenhung108@gmail.com
Nguyễn Thị Kiều Thu Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0915010210 nanguyen14983@yahoo.com
Nguyễn Thị Ngọc Hải Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0989531124 ngochai.ktkh@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Như Lân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905020624 nhulankh@gmail.com
Nguyễn Thị Sương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935.37.96.37 nguyenthisuongkh@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905422118 thuhuyen040187@gmail.com
Nguyễn Thị Thuận Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0985272938 thuannguyen4385@gmail.com
Nguyễn Vũ Hải Hà Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0989890414 nguyenvuhaihadhqn@gmail
Phạm Thị Hường Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0977180364 huongketoan272@gmail.com
Phạm Thị Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905.920.626 phamthiphuongkh@gmail.com
Phạm Thị Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0974105015 phamthithanhkh@gmail.com
Phan Thị Thu Hiền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0917961972 donal242003@yahoo.com
Phan Vân Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982246558 phuong08ktkh@gmail.com
Trần Thị Ánh Thêu Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982045029 anhtheu0405@yahoo.com
Trần Thị Phương Thảo Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0904010770 phuongthaoktkh@gmail.com
Trần Thị Thúy Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905230230 tranthithuyvn@yahoo.com
Vũ Thị Minh Hằng Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0985222524
Vũ Thị Tuyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0978489096 suoitrong87@gmail.com
Nguyễn Thị Bích Thu Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905180191 bichthu1712@gmail.com
     

Khoa tin học ngoại ngữ
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Đặng Thanh Bình Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905277135 dangthanhbinh170179@gmail.com
Nguyễn Đình Thà Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905550551 dinhtha@yahoo.com
Đặng Thị Minh Nguyệt Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914501502 dtminhnguyet@yahoo.com
Hoàng Thị Hương Giang Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905286333 hoangnamhai2008@gmail.com
Lê Thị Anh Đào Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0979094666 leadao@gmail.com
Lê Thị Minh Ngọc Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0993038888 minhngoc97t2@yahoo.com
Nguyễn Thị Hiếu Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914725500 quabido1@gmail.com
Nguyễn Thị Huyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01202577574 huyennguyen04188@gmail.com
Nguyễn Thị Lành Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01697631304 nguyenthilanhk3c@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905441103 ngocanhptt@gmail.com
Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983071879 nguyetnt79@yahoo.com
Nguyễn Thị Thùy Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0973817629 thuydung.ktkh@gmail.com
Nguyễn Văn Mùi Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935848413 muicadit@yahoo.com
Phan Thị Minh Tâm Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905766399 minhtam124822@gmail.com
Thái Thị Hải Ly Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982135855 thaihaily79@yahoo.com
Trần Diệu Quyên Giảng viên Hòa Khánh 0901139340 dieuquyentran0101@gmail.com
Trần Thị Cúc Kiều Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935787972 ch_kieu0902@yahoo.com
Trần Thị Hoàng Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0984497202 hoangthanhdn70@yahoo.com
Trần Trung Kiên Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905244800 trungkien234@gmail.com
Võ Thị Minh Lan Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0938231011 vothiminhlan29685@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Phương GV Kiêm nhiệm Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905605253 ngocphuong28882@gmail.com
Bùi Thị Kim Oanh Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0986632745 kimoanhktkh@yahoo.com
     

Khoa kinh tế - cơ sở
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Đào Thị Mộng Phương Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905784388 daomongphuong@gmail.com
Nguyễn Thị Thoa Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.8.811.316 thoaktcs@gmail.com
Nguyễn Hồng Quang Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914146976 totdqs@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Huyền Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983226547 huyen100279@gmail.com
Thái Thị Vân Anh Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983290797 vananh050379@gmail.com
Đoàn Dũng Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982834393 totdqs@gmail.com
Hoàng Thái Sơn Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01696929456 totdqs@gmail.com
Lê Thị Lý Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0902747259 cattuong059@gmail.com
Lê Trịnh Diễm Loan Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905060502 diemloan86@gmail.com
Lê Văn Tân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905727288 lhtddnvn@yahoo.com
Ngô Thị Thảo Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 093.4.890.363 minhminh5587@yahoo.com
Nguyễn Thị Anh Huyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0917966696 huyenhi_gv@yahoo.com
Nguyễn Thị Bích Liên Giảng viên 090.5.457.905
Nguyễn Thị Cẩm Anh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0912586458 camanhvn@yahoo.com
Nguyễn Thị Kiều Oanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905557711 kieuoanh7983@yahoo.com
Nguyễn Thị Kim Oanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905230196 oanh0105@yahoo.com
Nguyễn Thị Mai Thủy Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983234781 nguyenmaithuy81@yahoo.com
Nguyễn Thị Thanh Thúy Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905113047 thuydlak@gmail.com
Phan Thị Minh Tuyên Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935767445 ctl1150@yahoo.com
Thân Thị Thanh Thảo Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982127157 thanmem712@yahoo.com
Thiều Thị Kim Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0906443292 dungkt98t1@yahoo.com
Trần Minh Tâm Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0919300209 tranminhtam1014@gmail.com
Trần Thị Hoài Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983033464 hoaithanhktkh@gmail.com
Trần Thị Lương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 090.5.773.103 tranluongdng@gmail.com
Trần Thị Thái Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0904095852 tranthithai86@gmail.com
Trần Thị Tuyết Nga Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935332727 tuyetnga154@gmail.com
Trương Quang Nguyên Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0903100890 quangnguyen0608@gmail.com
Trương Thị Bích Chi Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01684989807 bichchikh@gmail.com
Trương Thị Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.3.445.277 dungktcs2008@yahoo.com.vn
     

Thanh tra - Pháp chế
Label

Phòng tài vụ
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị Thu Đông Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0989074047 ngdongdn@gmail.com
Lê Trang Nhung Kế toán viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 987041485 nhungnhin@gmail.com
Nguyễn Thị Hiếu Thương Kế toán viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 934888224 hieuthuong2906@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Thủy Thủ quỹ Hòa Khánh - Đà Nẵng 985106152 thuy81tchc@yhaoo.com
     

Khoa đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914026326 nntuankh@yahoo.com
Nguyễn Thị Tuyết Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 982724525 n_t_tuyet@yahoo.com
Nguyễn Quang Châu Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905169566 liemchaukh@gmail.com
Thái Thị Hà Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914129470 hathaithi@gmail.com
Trần Hà Thục Uyên Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 932115511 uyen_len@yahoo.com
     

Khoa li luận chính trị
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Lê Thị Kim Hải Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914153035 kimhai061077@yahoo.com.vn
Trần Xuân Dương Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905878138 xuanduong067@gmail.com
Nguyễn Ngọc Minh Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905998009 nguyenngocminhktkh@gmail.com
Mai Thị Mỹ Hằng Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983139824 maithimyhang@gmail.com
Nguyễn Thị Ái Vân Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905311417 aivankh@gmail.com
Huỳnh Thị Thúy Linh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905386863 thuylinh386@gmail.com
Lê Huy Kim Hoàng Anh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905514124 lkhoanganh@yahoo.com
Nguyễn Tấn Vũ Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983566774 nguyentanvuktkh@yahoo.com
Nguyễn Thị Ngọc Hương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01649670779 huonglsdang@gmail.com
Nguyễn Tiến Lực Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914197230 nhangian2004@gmail.com
Trần Thị Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983286016 dungcdktkh@gmail.com
Trần Thị Kim Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905131390 kimthanh2210@gmail.com
Trần Thị Phi Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905478887 phiktkh@gmail.com
     

Trung tâm tư vấn hỗ trợ HSSV
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Ngô Thanh Tùng Trưởng phụ trách Hòa Khánh - Đà Nẵng 945585359 tungngo.vic@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Thảo Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 903578686 o_chuot@yahoo.com
     

Tổ luật
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Trương Thị Mỹ Hạnh Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0975523524 hanhkh@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Phương Nhung Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983234254 ntpnhung79@yahoo.com.vn
Chu Thị Minh Thương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982514513 chuthiminhthuong@gmail.com
Đỗ Thị Vân Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983697982 vanphuong1982@yahoo.com
Lê Thị Thu Hoài Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0918919838 thuhoaiktkhdn@gmail.com
Nguyễn Thị Hoài Thương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0932469264 hoaithuong26489@gmail.com
Đinh Thị Hoài Thu Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905499177 dinhthu0185@gmail.com
     

Đoàn thanh niên
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Tân Cảnh PT Văn phòng 01217.275.623 01217.275.623
Trần Minh Tuấn Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0907832616 tuantran163@gmail.com
     

Quản lý dự án
Label

Trung tâm thông tin và học liệu
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Huỳnh Thanh Tân Trưởng phụ trách Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905170071 huynhthanhtan@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Linh Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 913416922 nguyenhonglinh0808@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Thủy Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 979810844 nguyen.thanhthuy31@gmail.com
Phan Anh Nhựt Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 905876579 panhutcdkh@gmail.com
Trần Thị Thảo Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 977749424 tranthao198510@yahoo.com
Đặng Trọng Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905084086 dangtrongthanh@gmail.com
Phan Thị Thu Nhân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0907406482 p_t_t_nhanthnn@yahoo.com.vn
Lê Thị Mừng NV thư viện Hòa Khánh - Đà Nẵng 987757999 mung-lcdanang@yahoo.com
Trần Thị Lam NV thư viện Hòa Khánh - Đà Nẵng 985404853 lamxinh89@gmail.com
     

Tổ khảo thí và đảm bảo chất lượng
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Cái Quang Kiên Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982770077 quangkienvndn@gmail.com
Đào Ngọc Đạo Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914165502 daongocdao@gmail.com
Hồ Đại Sỹ Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 905540033 hodaisy2000@yahoo.com
Trần Thị Kim Thoa Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0933222290 trankimthoa_dn@yahoo.com.vn
     

Khác
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Quản trị Chuyên viên anhbill268@gmail.com